Sola kommune er som i fjor vinner av årets NæringsNM for kommuner. Som vanlig er Rogaland sterk representert i toppen av lista, i år med åtte kommuner blandt de 20 beste. Eigersund kommune kommer på en fin 8. plass når en måler næringslivet på lønnsomhet, vekst, nyetablering og størrelse. Sterkest gjør kommunen det i vekst og lønnsomhet.

Ser vi de ti siste årene under ett får vi et godt innblikk hvor det er bra å bo og drive næringsvirksomhet over tid. Stavangerregionen topper lista mens Dalane er på en god 5. plass. Bedriftene i Dalane scorer ekstra høyt på lønnsomhet.

De små kommunene gjør det generelt svakere i NæringsNM enn de store. I lista over de svakeste finner en også mange kommuner i Nord-Norge.

Flere tall og rapporter finner en på NHO sine nettsider.