Konseptet Ammekyndig helsestasjon er basert på WHO og UNICEF sine “Ti trinn for vellykket amming”. Helsestasjonen har utarbeidet skriftlig dokumentasjon, utført prosedyrer i praksis og blitt evaluert i flere omganger. Videre har også brukere av jordmortjenesten og helsestasjonstjenesten evaluert oss og sendt sine evalueringer direkte til FHI.

Nå har helsestasjonen endelig blitt godkjent av FHI og vi er glade for beviset som nå henger på veggen på helsestasjonen.