Valgstyret godkjente i sitt møte 27. mai valglistene fra:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

Det var ingen søknader om fritak og de godkjente listene er såleder identisk med de foreløpige listene som tidligere er publisert på våre nettsider.

Klage i medhold av valglovens § 6-8 med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Eventuell klage sendes til valgstyret i Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.

De godkjente valglistene ser slik ut:

Kandidater som er merket med uthevet skrift er kummulert.

Arbeiderpartiet

1 Odd Stangeland 1973 Rektor
2 Unn Therese Omdal 1977 Jobbkonsulent
3 Frank Emil Moen 1967 Daglig leder
4 Bente Gravdal 1977 Sosionom

5 Oddvar Amundsen 1955 Rørmekaniker
6 Anna Nodland 1989 Lektor
7 Oddvin Andreassen 1958 Arbeidsleder
8 Åshild Bakken 1972 Prosjektleder
9 Anders Ege 1953 CNC-operatør
10 Anny Karin Egelandsdal 1950 Fagarbeider omsorg
11 Alf Reidar Eik 1955 Ufør
12 Elin Adsen Kvåle 1969 Leder åpen omsorg
13 Leif Espnes 1945 Fisker
14 Inghild Liland 1969 Veileder
15 Mohamad Jamil Yasin 1969 Daglig leder
16 Tove Løyning 1961 Lærer
17 Bernt Ove Lien 1953 Taxisjåfør/næringsdr
18 Sophia Moruwat 1995 Student
19 Jan Waaler Modahl 1959 Lærer
20 Mirjam Mong-Olsen 1975 Kontaktlærer
21 Thor Erik Olsen 1966 Lærer
22 Elin Refsland 1981 Studiekoordinator
23 Martin Randa 1943 Pensjonist
24 Lene Røraas 1976 Ufør
25 Rolf Andreas Solås 1955 Lærer
26 Ragnfrid Johanna Skavland 1955 Tannpleier
27 Kenneth Stokness 1976 Systemoffiser
28 Annelise Sviggum 1962 Sekretær
29 Roger Sæstad 1973 Roustabout
30 Siw Randi Tollefsen 1971 Helsesøster
31 Terje Vanglo 1949 Vaktmester

Fremskrittspartiet

1 May Helen Hetland Ervik 1970
2 Roald Eie 1966
3 Cecilie Bruvik Kristensen 1985
4 Dag Rune Skår 1965
5 Svein Erik Madland 1967
6 Hans Petter Helland 1984
7 Jan Aksel Skadberg 1961
8 Knut Ola Olsen 1959
9 Emilie Øien Stølen 1993
10 Hanne Christine Berg 1966
11 Bjørn Arild Amundsen 1969
12 Jørn Morten Rogdeberg 1968
13 Svein Ove Gjersdal 1959
14 Ronny Hovland 1975
15 Anne Kristoffersen 1973
16 Rune Hovland 1970
17 Torbjørn Aakre 1950
18 Roy Eliassen 1972
19 Torfinn Meling Haataja 1961

Høyre

1 Leif Erik Egaas 1959
2 Sidsel Margrethe Salvesen 1959
3 Arne Stapnes 1962
4 Kjell Vidar Nygård 1959
5 Lilly Remme Brunel 1966
6 Bjørn Carlsen 1963
7 Anja Hovland 1969
8 Astrid Hetland Robertson 1953
9 Karl Stefan Afradi 1990
10 Liv Tone Øiumshaugen 1947
11 Magnus Østebrød 1977
12 Camilla Litsheim Refsland 1989
13 Tommy Gunvaldsen 1977
14 Selajdin Shatri 1971
15 Heidi Blitzner 1972
16 Tom Egeli 1986
17 Morten Garpestad 1971
18 Veli Akalp 1981
19 Tove Mette Egeland 1970
20 Birger Aam 1948
21 Erik Øgrey Pettersen 1968
22 Otto Nodland 1963
23 Arild Sleveland 1982
24 Stein Warloe 1957
25 Geir Olsen 1982

Kristelig Folkeparti

1 Alf Tore Sæstad 1957
2 Bente Skåra Gunvaldsen 1972
3 Arnt Rune Byberg 1961
4 Turid Sølvi Ege 1944
5 Charlotte Gunvaldsen 1986
6 Frøydis Iversen Hetland 1972
7 Stian Iversen Hetland 1994
8 Tommy Iversen Hetland 1996
9 Edmund J.R. Iversen 1948
10 Janne Merete Jørgensborg 1966
11 Elin Skadberg Leite 1979
12 Lise Karin Gravdal Lode 1957
13 John Mong 1958
14 Kenneth Pedersen 1961
15 Thor Bernhard Sagland 1961
16 Per Arne Sandvold 1949
17 Ivar Sleveland 1955
18 Rieko Van Silfhout 1980
19 Gunhild Marie Skåra 1943
20 Liv Aarrestad Stapnes 1936
21 Monica Iversen Steffensen 1976
22 Grete Tengesdal 1964
23 Solveig Ege Tengesdal 1963
24 Karl Gunnar Thorsen 1982
25 Hans Magnar Vingen 1962

Senterpartiet

1 Ruth Evy Berglyd 1969
2 Tor Olav Gya 1949
3 Elen Marie Serigstad Ege 1986
4 Anita Stangeland 1996
5 Ivar Tore Storhaug 1989
6 Sigmund Slettebø 1960
7 Karl Inge Hyggen 1995
8 Leif Jonny Aase 1986
9 Karoline Birch Berglyd 1992
10 Johan Egeland 1967
11 Jan Helge Havsø 1969
12 Svein Helleren 1963
13 Arild Hovland 1960
14 Anne Mette Laurendz 1991
15 Børge Melhus 1966
16 Jan Tore Melhus 1992
17 Kari Melhus 1968
18 Magne Mydland 1964
19 May Sissel Nodland 1968
20 Norleif Omdal 1970
21 Birger Røyland 1949
22 Olaug Sagland 1964

Sosialistisk Venstreparti

1 Halvor Østerman Thengs 1984
2 Kristin Fardal Hovland 1980

3 Martin Liland 1984
4 June Stuen 1984
5 Kari-Anne Bergøy 1976
6 Thomas Kalve 1982
7 Roger Rasmussen 1962
8 Siri Johannessen 1983
9 Ingunn Walderhaug 1994
10 Marit Synnøve Olsen 1951
11 Samuel Thengs 1953
12 Solveig Drage 1953
13 Morten Espeland 1985
14 Kirsten Hegdal 1951

Venstre

1 Øyvind Misje 1970
2 Anette Hoås 1977

3 Kari Agner 1944
4 Cecilie Flinskau Aslaksen 1974
5 Tone Byberg 1977
6 Ole Kristian Egaas 1950
7 Lisebeth Kjos-Hanssen 1947
8 Jon Arild Helgheim 1954
9 Kjell Olav Henriksen 1956
10 Brit Larssen Kvassheim 1957
11 Synnøve Larssen Kvassheim 1983
12 Bård Henning Kvinen 1979
13 Bente Lote Larssen 1957
14 Marie Lote Larssen 1980
15 Svein Ole Larssen 1953
16 Maria Mong 1978
17 Heidi Nilsen 1982
18 Asbjørn Mathisen Rake 1993
19 Tom Rasmussen 1960
20 Birgit Rodvelt 1991
21 Helene Rodvelt 1973
22 Axel Seglem 1954
23 Nina Karin Skadberg 1977
24 Eirin Bjerke Stokkeland 1983
25 Magdalena Styrnik-Jørgensen 1979
26 Erling Svensen 1955
27 Ulf Tjåland 1969
28 Geir-Benjamin M. Tengs 1992