Ordfører Odd Stangland innledet for de nærmere 100 deltakerne der han bla fremhevet viktigheten av den frivillige innsatsen som gjøres og som kommune er helt avhengig av. Rune Kloster fra KS dro igjennom prinsippene for lokaldemokrati, om å skape en god kommune sammen og prinsipper for godt lokalt styresett. Før drøsen rundt bordene kom i gang, tok forsker Mia Vabø fra forskningsinstituttet NOVA oss gjennom det å skape en god kommune sammen og hvordan se nye muligheter, nye utfordringer.

Kommunalsjef Eivind Galtvik ledet selve dialogen før rådmann Gro Anita Trøan oppsummerte og takket for de mange gode og konstruktive innspillene som kommunen har fått til den videre prosessen.

Innspillene skal nå sorteres, bearbeides og systematiseres for det videre arbeidet med omstilling og kommuneplan.

Forslag til planprogram for kommuneplanen er for øvrig lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10. februar - 24. mars 2017. Du finner det her og du kan også komme med innspill til planprogram, arealdel og samfunnsdel.

Presentasjonene finner du her:

9216.jpg

9219.jpg

9217.jpg

9221.jpg

9222.jpg

9223.jpg

9224.jpg

9225.jpg

9226.jpg

9227.jpg

9230.jpg

9229.jpg

9247.jpg