Håpet er at tilbudet kan skape samhold unge fiskere imellom, og en mulighet for unge til å komme seg ut i frisk luft.

For mer informasjon, se facebooksiden til Out fishing.