Kurset er satt opp på en av skolens planleggingsdager og skolenes ansatte har tilbud om kurs om Tempolex på dagtid denne dagen. Samarbeid mellom foreldre og skole gir ofte gode og raske resultater. Derfor tilbys også kurs for foreldre.

  • Tid: Fredag 14. november 16:00 – 18:00
  • Sted: Egersund Arena
  • Kursholder: Nevropsykolog Bjørn Einar Bjørgo

Tempolex er et databasert program, et automatiseringsprogram, som blir brukt for å bedre leseferdigheten. Det har vist seg som et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med leseinnlæringen og kan benyttes på alle klassetrinn. Programmet er enkelt i bruk og hver øving tar mindre enn 10 minutter.

Programmet kan brukes både på skolen og hjemme. Flere skoler benytter allerede Tempolex som en del av undervisningen og kan vise til gode resultater.

Relaterte lenker                                                            

tempolex.no

Påmelding

Påmelding til sentralbord@eigersund.kommune.no. Det anbefales at den enkelte skole tar imot påmelding fra foreldre og sender melding om antall påmeldte fra skolen til adressen ovenfor. For foreldre som av ulike årsaker ikke er påmeldt, er det mulig å møte opp på kurset uanmeldt.