I forbindelse med anleggsarbeidet kan det i kortere perioder bli stengt for trafikk inn mot Birkeland, dette vil bli nærmere avtalt med beboere i området.

Nytt renseanlegg i Birkelandsveien 19 skal ligge cirka 160 meter fra eksisterende anlegg som ligger rett ved E39 i krysset mellom Sørlandsveien og Birkelandsveien. Det skal legges nye vann- og avløpsledninger fra eksisterende renseanlegg til ny tomt. Ny adkomstvei skal anlegges og byggetomten skal planeres og klargjøres for et nybygg.

Planlagt anleggsoppstart med valgt entreprenør, BS Graveservice AS, er satt til oktober-november. Grunnarbeidet skal etter planen være ferdig innen 1.mars 2018.

Birkeland