Vi begynner i krysset Prestegårdsveien/Kjærlighetsstien, og går forbi krysset Prestegårdsveien/Motalaveien og videre mot Bruvik. Her skal vi sette ned nye kummer i høybrekket før bakken går ned til Bruvik.

Videre går vi opp Motalaveien. Her skal vi begge veier både mot Husabø, og inn til Berget. Hele anleggsområdet er avmerket på kartet:

Graving i Motalaveien

Hele prosjektet er beregnet å ta hele 2019, men det er avhengig av hva vi treffer av problemer i Motalaveien. Når seksjon vann og avløp er ferdig, kommer seksjon veg og utemiljø og oppgraderer fortau, før alt blir asfaltert.

Vi beklager ulempen dette vil føre til for beboerne i området.