Det som mangler er en del lyngmatter som skal legges på noen forhøyninger. Dette vil være på plass innen tre uker. Stedet vil være på plass for beskuelse og åpent så snart Eigersund kommune har overtatt veien fra Rundevoll og ned til gravlunden.

Ny gravlund i eigersund

Ny gravlund i eigersund

Ny gravlund i eigersund

Ny gravlund i eigersund