Det er montert en robust og vedlikeholdsfri fellesgrill som skal ha kapasitet nok til f. eks. skoleklasser, volleyballturneringer, og andre arrangementer. Rundt grillen er det satt opp steinblokker sponset av Egersund Granite på Hellvik. Blokkene varierer i størrelse, og tanken er at disse skal kunne brukes som bord og kanskje også sitteplass for så vel liten som stor. I sommerhalvåret vil i tillegg de vanlige sittegruppene i tre plasseres ut i området rundt. Det skal også settes opp en sittegruppe som er tilpasset rullestolbrukere, ettersom badeplassen her er tilrettelagt for funksjonshemmede. Under arbeidet med grillplassen ble det også lagt vekt på at denne skulle kunne brukes av rullestolbrukere, det er derfor gruset opp et forholdsvis stort areal, slik at det skal være tilstrekkelig passasje rundt og mellom steinblokkene.

Tanken er også at denne plassen skal kunne brukes av folk som har med seg engangsgriller. De kan da sette grillen på de største steinblokkene. På den måten slipper man en del potensielle problemer som engangsgriller kan medføre, slik som brannfare, svimerker i treverk på brygger og bord, eller at folk trør på glovarm sand/grus der hvor grillen har stått. I den forbindelse har vi også montert en brannsikker søppeldunk som er beregnet kun for brukte engangsgriller. Det er viktig at folk ikke kaster annet avfall i denne, da det lett kan antennes, i tillegg til at dunken her begrenset volum.

Hele prosjektet inkludert alt arbeid er budsjettert til, og ligger an til å komme på rundt 86 000 kroner, av dette dekkes 50 % av statlige midler.

Vannbassengan-grillplass.jpg