Grøne Bråden barnehage har et flott uteområde. Her er det universell utforming, en egen liten skog med trær og små fjellknauser. Et asfaltert område rundt barnehagen, godt for både sykkel og rullestol. Vi har også et fint turområde, blant annet med vår egen tilrettelagte turplass. I barnehagen går det nå 48 barn daglig. Tilbudet som gis er 5, 4, 3 og 2 dagers plass.