PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Kursdager 

  • Fredag 21. november
  • lørdag 22. november
  • søndag 23 november
  • fredag 16. januar
  • lørdag 17. januar
  • søndag 18 januar


Kurset går over 2 helger i en 8 ukers periode. Det blir avholdt 3-4 samtaler med potensielle fosterforeldre i perioden, hvorav 2-3 i hjemmet. Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs.

Relatert lenke

Mer informasjon og påmelding finner du på bufdir.no.

Grunnopplæring for nye fosterforeldre i Sør-Rogaland har oppstart 9-10 ganger i året.

Kurset er gratis.