Tid: 14.juni og 15.juni 2017, 09.30- 15.30
Sted: Egersund Arena, Gamle Eigerøyvei 34, 4379 Egersund

Arrangør

Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland. I samarbeid med Egersund kommune, Sokndal kommune, Sandnes kommune, Alarm, Husbanken, NAV og Ventilen (Kirkes Bymisjon). 

Målgruppe

Alle ansatte i kommuner (barnehage, skole, helse og sosial, helsestasjon, NAV, etc), fylkeskommuner, spesialisthelsetjeneste, TSB, DPS, NAV, bruker organisasjoner, pårørende organisasjoner og andre som kommer i kontakt med mennesker som står i fare for eller har utviklet et rusproblem. 

Påmelding

Det er mulig å melde seg på begge dagene eller bare èn av dagene. Link til påmelding vil bli lagt ut på Fylkesmannen sine nettsider. Kurset er gratis.

Program

14. juni

«Hvorfor er det så viktig med tidlig innsats?» Fokus på: barn og ungdom,  tidlig oppdagelse av rus og psykiske helseutfordringer,  risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, samhandling og konkrete tiltak.  

15. juni

Fokus på: etablert rusproblem/rusavhengighet,  behandling, oppfølging, bolig, arbeid og aktivitet

Påmelding

Du kan melde deg på her.