Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for boligbebyggelse i området Gruå, gnr. 46, bnr. 698, Hafsøy, Egersund. I henhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles herved om at planarbeid vil bli sett i gang innenfor vist og avgrenset planområde.

Eventuelle merknader kan rettast til ARC Arkitektur as innen 08. August 2011. Hulda Garborgsveg 2, 4340 Bryne. info@arc.no.