Rådmannen har lagt forslag til Handlingsplan for universell utforming - Eigersund Kommune 2014 – 2017 til offentlig ettersyn og høring. Handlingsplanen er Eigersund kommunes plan for arbeidet i fire år fremover samt forslag til tiltak. Tilnærmingen som er lagt til grunn for planarbeidet er at en handlingplan for universell utforming skal være rettet mot alle kommunens innbyggere. Et universelt godt tilrettelagt nærmiljø vil være positivt alle. Ikke minst for barn og unge så vel som eldre og personer med mer omfattende funksjonsnedsettelser.

Planen har status som fagplan/temaplan og er retningsgivende for sekstorens arbeid og prioriteringer i perioden.

Forslaget til plan og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.10.2013-01.11.2013. Planens dokumenter er også lagt ut her på kommunens nettsider under planer/høringer.

Dersom en har spørsmål og lignede kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00. Merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen fredag 01.11.2013.

Relaterte dokumenter

Send inn merknader og uttalelser her