Kommunestyret i Eigersund kommune har den 16.12.2013 i sak 087/13 vedtatt Handlingsplan for universell utforming for perioden 2014 – 2017. Handlingsplanen er Eigersund kommunes plan for arbeidet med universell utforming de neste fire årene og inneholder forslag til tiltak.

Planen har status som fagplan/temaplan og er retningsgivende for sektorenes arbeid og prioriteringer i perioden.

Relaterte dokumenter