Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en ekstra dose med mRNA-vaksine til dem som har fått én dose Janssen-vaksine.

"– Vi ser at fullvaksinasjon med Janssen-vaksinen, som består av én dose, ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som har fått to doser med en mRNA-vaksine. Vi anbefaler derfor at de som har fått én dose Janssen-vaksine tar en dose mRNA-vaksine for å øke beskyttelsen mot smitte med koronaviruset og mot alvorlig forløp av covid-19, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Det er i overkant av 4 000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK."

Da denne vaksinetypen ikke har blitt gitt gjennom fastlegenes ordinære praksis i kommunen, har vi ikke oversikt over alle som har fått denne vaksinetypen. Du må derfor selv ta kontakt med kommunens veiledningstorg på telefon 51 46 80 00 for å bestille time for en ekstra dose. FHI anbefaler et intervall mellom Janssen vaksine og MrNA vaksine på 8-12 uker. 

Du kan lese mer om dette i FHIs arikkel Janssen-vaksinerte tilbys en ekstra dose med mRNA-vaksine

 

Konsekvenser for gyldig koronasertifikat

Gyldigheten av det norske koronasertifikatet påvirkes ikke. Det kan bli ulik praksis for hvordan land presenterer tilleggsvaksinering etter en dose med Janssen-vaksinen i koronasertifikatet.  Den vaksinerte må selv undersøke dette før reise. Les mer på nettsiden til FHI om dette.