Hvor og når du kan stemme

På samme måte som at du befinner deg i en bestemt skolekrets, for eksempel, tilhører du også en valgkrets. I hver valgkrets er det et valglokale. På valgkortet vil du få informasjon om hva som er ditt nærmeste valglokale på valgdagen – ut i fra hvilken valgkrets du bor i.

Hvordan du stemmer

På baksiden av valgkortet finner du en trinn-for-trinn forklaring av hvordan du stemmer, og i tillegg hvordan du foretar såkalte rettelser på stemmeseddelen.

Ikke mottatt valgkort, ta kontakt

Det kan hende at du ikke mottar valgkort. Grunnene kan være mange – aller oftest knyttes dette til at adressen din, som ligger i folkeregisteret. Selv om du ikke skulle motta valgkortet er imidlertid dette ikke noe indikasjon på at du ikke har stemmerett. Ta kontakt med politisk sekretariat om du har spørsmål.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg skal stemme?

Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men ha alltid med legitimasjon.

Har du imidlertid dårlig tid dagen du skal stemme, så kan det være kjekt å ha med valgkortet. Det er fordi stemmemottakeren da kan bruke strekkoden på valgkortet for raskt å finne deg i manntallet.

Relaterte lenker