Rom som allerede er godkjent til beboelse kan både leies ut og lånes ut. Også rom i egen bolig. Du trenger ikke noen ny tillatelse for å låne/leie disse ut, verken til flyktninger eller til andre. Du som huseier må sørge for at det er trygt å bo der, og at standarden er forsvarlig. Det skal være mulig å rømme fra minst to plasser, som for eksempel både dør og vinduer, og det må minimum være en røykvarsler pr. etasje.  

For arealer som ikke er godkjent til beboelse, men er tilknyttet egen boenhet finnes det forenklede tekniske regler for å få dette godkjent som en utvidet del av din bolig, dersom boligen er bygget før 2011. 

  • Rommene må ha minimum 2 meter takhøyde 
  • Du må ha minimum ett vindu i hvert oppholdsrom (soverom og stue) 
  • Rommet må være isolert slik at det kan opprettholde normal innetemperatur, og det må være mulighet for lufting 
  • Brannsikkerhet må være ivaretatt og byggverket må være sterkt nok til den nye bruken. 
  • Du kan ikke ha fukt som fører til råte, mugg, sopp eller lignende

Direktoratet for byggkvalitet har en god veiviser til temaet.

Ta kontakt

Har du ledig plass eller spørsmål, så ta kontakt på epost ukrainaegersund@eigersund.kommune.no.

Registrering av ledig plass

Vi ønsker å kartlegge hvem som har husrom i Eigersund. Vi kjenner ikke behovet foreløpig, men dersom vi trenger din hjelp hører du fra oss.