Dette er tilbakemeldingen vi har fått:

Helsemyndighetene har ikkje oversikt over kvaliteten på de ulike testene som blir solgt til private. FHI anbefaler at testene er CE-IVD-merket og at de er oppført på EUs common list.

På nåværende tidspunkt er anbefalingen fortsatt PCR-test ved symptomer. Selvtesting med hurtigtester, etter anbefaling/i regi av helsemyndighetene, blir bare brukt for karanteneunntak for barn og unge på nåværende tidspunkt. Imidlertid kan det snart komme endringer på dette.

Hurtigtester, både som kommunal testing og selvtesting, vil etter alt å dømme få en viktig rolle i nær framtid, når det blir innført endringer i TISK-strategien etter at den voksne befolkningen i hovedsak er fullvaksinert.

Mer informasjon finner dere her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hurtigtester-for-pavisning-av-koronavirus/