Det har lenge vært et ønske å få utnyttet og gjort havnefronten mere tilgjengelig. Ved en tidligere revidering ble det etter drøftinger med Riksantikvaren inngått et kompromiss som medførte at det på deler av strekningen kunne etableres en havnepromenade. Fra Eigersund kommune har det alltid vært ønskelig å få en sammenhengende promenade på utsiden av sjøhusrekken fra kirka og til Skriversbrygga.

 

Fire studenter med sommerjobb i Multiconsult så med friske øyne på hvordan en slik sammenhengende havnepromenade i Egersund kunne se ut. De fire studentene løste en oppgave hos Multiconsult region sør, i avdeling for samferdsel og infrastruktur, og utforsket muligheten for å anlegge en havnepromenade langs Vågen i Egersund sentrum. To uker i juli var de på befaring i området og utarbeidet så en rapport som skisserer og visualiserer muligheter for havnefronten og omkringliggende områder innen et gitt planområde.

Resultatet sommerstudentene presenterte i august, var imponerende og solid gjennomført. Egersund kommunes plansjef var til stede under presentasjonen og satte stor pris på de friske øynene som kastet lys på en kjent utfordring i Egersund, forteller Espen Eek som er seksjonsleder i Multiconsult.

Oppgaven studentene fikk, skulle gi dem mulighet til å anvende faglig kompetanse i praksis, og den stilte krav til tett og tverrfaglig samarbeid på tvers av seksjoner og geografisk plassering. Hanne Tveter Åmdal og Annika Olsen hadde begge sommerpraksis ved seksjon Landskap, Areal og utredning. Oda Tjetland praktiserte innenfor Samferdsel, mens Maria Larsen Wigestrand bistod ved seksjon Vann og Avløp.  Evalueringen i etterkant viser at studentene var veldig fornøyd med sommeroppgaven. De sier det har vært motiverende å arbeide med en reel problemstilling og oppgave

Havnepromenade er et av temaene som nå arbeides med i forbindelse med revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune. Eigersund kommune ser på dette som en viktig del i å kunne aktivisere og legge til rette for ny og økt aktivitet i den bevaringsverdige bebyggelsen i området som er en del av kulturkvartalet i Egersund by.

Relaterte dokumenter

Egersund Havnepromenade.pdf