På avdelingsmøtet på Lagård kom deres avdelingsleder, kommunalsjef for personal og rådmann som takket for den flotte jobben som gjøres. Arbeiderne har hatt store endringer og effektivisering det siste året med at hvert rom som er vasket nå blir logført på nettbrett. Uten renholderne hadde Eigersund kommune stoppet opp.

Lederne kvitterte sin takk med å fremføre en spontan og uformell linedance.

Det rapporteres om høy stemning og gode kaker fra møtet.

Julekake

Linedance