Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS var til stede for å dele ut pris og omtale.

Videre heter det i omtalen at kommunen inkludere mange tjenester i sitt etikkarbeid, også tjenester som NAV og helsestasjon. Dette mener juryen er positivt og et uttrykk for en god helhetstenkning. Eigersund kan vise til et variert og systematisk etikkarbeid og er et godt eksempel for andre kommuner.

Prisen - etikkprisen