Vannstanden i Hellelandsvassdraget har fortsatt ikke nådd det kritiske punktet der Dalane Energi varsler kommunen.

Situasjonen er med andre ord fortsatt udramatisk og det er ikke noe vann i gatene i Egersund.

Rutinemessig overvåkes situasjonen nøye, og kommunen oppfordrer alle til å følge nøye med da situasjonen erfaringsmessig kan endre seg i løpet av noen timer.

Kontaktperson er fung. beredskap Svein Oskar Wigestrand tlf. 489 94 478.

Tyskerbroen ved Spinneriet er stengt for natten av sikkerhetsmessige grunner. Åpningen av broen vurderes onsdag morgen. Vannføringen overvåkes gjennom natten, Flere kritiske punkter sjekkes jevnlig slik at elveløpet ikke finner nye veier eller blir blokkert av feks. trær,greiner o.l. Værmeldingen har meldt om moderate mengder regn i natt, og vannføringen ser ut til å ha stabilisert seg i følge målinger utført i vassdraget. Noe vann er registrert ved undergangen på Eie.