Kommuneplanen sier at vi skal være en by i vekst og at vi skal jobbe aktivt for å være en attraktiv småby å bosette seg i. I gjennom utvikling av Egrefjellet vil vi legge til rette for dette.

EgrefjellAttraktive tomter på Egrefjell

Sammen med Hellvik hus håper vi å kunne tilby attraktive tomter og boliger i forskjellige størrelser på Egrefjell. Herfra er det god utsikt ned til Egersund sentrum, Eigerøy, Tengs og landet innenfor. En vil også ha kort vei til naturen, jernbane, skoler og barnehager.

Samarbeid gir gode muligheter

Eigersund kommune ser gode muligheter i samarbeidet med Hellvik hus, og sammen kan vi enklere nå våre mål. Egrefjellet er i dag fordelt på Eigersund kommune sin eiendom og Hellvik Hus sine eiendommer, men også andre utbyggere vil få mulighet til å bygge her.

Hellvik Hus står for den daglige driften av selskapet, her i form av forretningsførsel, administrasjon og den daglige ledelsen. Det legges opp til en etappevis utbygging.