Saksdokumentene til helse- og omsorgsutvalgets møte 4. oktober 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen i Rådhuset med møtestart kl. 18:00.

Du finner saksdokumentene her.

 

MØTEINNKALLING
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
 
Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
 
Avgjøres av utvalget:
033/11
Godkjenning av protokoll fra helse- og omsorgsutvalgets møte 30.8.2011
034/11
Skjenkekontroller - Pibbaren & Nelliken
035/11
Interkommunalt bofellesskap i Dalane - IBO - samarbeid
036/11
Referatsaker til helse- og omsorgsutvalgets møte 4.10.2011.
037/11
Spørsmål/orienteringer i helse- og omsorgsutvalgets møte 40.10.2011

 
 
Arne Geir Ege, nestleder   Målfrid Espeland, utvalgsekretær
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
 
-          Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 / 489 98 717,  Målfrid Espeland eller til kommunens sentralbord
        51 46 80 00.
 
-            Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
 
             Tommy Bjellås (FRP)     for Kjell H. Fredriksen (FRP)
          John Harry Øglend (H)  for Bjørn Carlsen (H)
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå
av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.