Bent Høye har siden  2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. han har vært innvalgt på Stortinget for Rogaland siden 2000.

Bent Høye

Bent Høye i Statsrådskogen