Tidligere fastlege Carina Lindø Larsen sine pasienter kan henvende seg på Eigersund kommunale legesenter som en fortsettelse av ordningen fra 01. september 2021. Dr. Nadaei og Dr. Rostami har fått forlenget dispensasjon fra Helfo til å jobbe som fastlege, til 1. juli 2022. Innen den tid håper vi at saken om godkjenning av deres danske praksis, er løst.

Tidligere fastlege Terje Aarsland sine pasienter kan fortsatt henvende seg til Legesenteret Sjukehusdoktoren.

Alle ønsker i denne vanskelige fastlegesituasjonen å hjelpe best mulig i forhold til å løse den enkelte sine helseutfordringer.