Her kan du stemme i Eigersund kommune på valgdagen:

Krets

Valglokale

Åpningstid

Egersund krets

Lundeåne bo- og servicesenter

09:00 – 21:00

Lagård krets

Lagård bo- og servicesenter

09:00 – 21:00

Helleland krets

Helleland Grendahus

12:00 – 21:00

Hellvik krets

Hellvikshallen

12:00 – 21:00

Eigerøy krets

Eigerøy Arbeidskirke

09:00 – 21:00

Husabø/Rundevoll krets

Egersundshallen

09:00 – 21:00


Du kan stemme i alle valglokalene, men om du stemmer i en annen krets enn den du tilhører, må du stemme ved å bruke konvolutt, det vi kaller å stemme "fremmed". Når stemmene telles opp, blir det først kontrollert om du har stemt i egen krets før din stemme blir godkjent.

Hvem kan stemme ved Stortingsvalget?

Du må fylle 18 år i løpet av 2013 og være norsk statsborger. For å kunne stemme i Eigersund kommune må du i tillegg stå i kommunens manntall som er velgerregisteret for kommunen. Manntallet er basert på der alle velgerne er registrert i folkeregisteret 30. juni 2013.

Vær klar over at det er forskjell på stemmeretten for utlendinger for valg til Storting valg til kommunestyre og fylkesting.

Praktisk informasjon.

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet når du stemmer på valgdagen, men det er en fordel om du tar det med deg.

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du få det ved å henvende deg til en av valgmedarbeiderne.

Dersom du trenger hjelp i valgavlukket, kan du ikke selv velg en person, men må få bistand av en valgfunksjonær. Dersom du har en alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming, kan du selv velge en person i tillegg til å hjelpe deg. Det vil da være 3 personer i valgavlukket.

Dersom du er bevegelseshemmet og ønsker det, kan du avgi stemme rett utenfor valglokalet i bil. Ta kontakt med valgmedarbeidere i valglokalet.