Her kan du stemme på valgdagen i Eigersund kommune:

Krets 01 Egersund

Lundeåne bo- og servicesenter

Kl. 09.00 - 21.00

Krets 02 Lagård

Lagård bo- og servicesenter

Kl. 09.00 - 21.00

Krets 03 Helleland

Helleland Grendahus

Kl. 12.00 - 21.00

Krets 04 Hellvik

Kl. 12.00 - 21.00

Krets 05 Eigerøy

Eigerøy Arbeidskirke

Kl. 09.00 - 21.00

Krets 06 Husabø/Rundevoll

Kl. 09.00 - 21.00

Hvem har stemmerett?

norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
- vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
- vedkommende har ikke mistet stemmeretten,
- vedkommende er, eller har noen gang vært folkeregisterført som bosatt i Norge.
 

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene ovenfor, stemmerett dersom de:           
-         har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
-         er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Du må ta med deg legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkortet når du stemmer på valgdagen, men det er en fordel om du tar det med deg. 

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du få det ved å henvende deg til en av valgmedarbeiderne.

Dersom du trenger hjelp i valgavlukket, kan du ikke selv velg en person, men må få bistand av en valgfunksjonær. Dersom du har en alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming, kan du selv velge en person i tillegg til å hjelpe deg. 

Dersom du er bevegelseshemmet og ønsker det, kan du avgi stemme rett utenfor valglokalet. Ta kontakt med valgmedarbeidere i valglokalet.

Du finner mer informasjon om valget på departementets valgsider. Her finner du også informasjon om hvordan du kan stemme, hvordan du kan endre på stemmesedlene mm.