Under flommen 6.7. oktober 201 ble flere hus på Mjølhus evakuert i frykt for overtopping og skader på flomvollen. Det er derfor planlagt å heve flomvollen med ca 1,0 meter.

Hele flomvollens lengde er på cirka 100 meter. Beregnet vannlinje for en 200-årsflom er på rundt 21,1 meter. Vollen skal heves til 80cm over dette for å hindre skader på vollen og nedenforliggende bolighus.

Relaterte dokumente