Som kjent er smittetrykket krevende i kommunen. I desember er det registrert 163 positive tilfeller. Dette har medført at vi har måtte sette inn ulike tiltak, som hjemmeundervisning for elevene 5-10. klasse, gult nivå med ekstra tiltak i barnehagene.

Skolene

Vi ser allikevel at smittetrykket i skolen øker, bare i går var de flere tilfeller i skolen, både elever og foresatte (nærkontakter).

Kommuneoverlegen har etter en samlet smittevernmessig vurdering og anbefalinger fra kommunens utvidede kriseledelse, bestemt at det også blir innført hjemmeskole for 1. – 4. trinn i dagene før jul.

Dette vil også få konsekvenser for SFO som vil være stengt ut året.

Vi vet at dette er krevende for noen foresatte. Derfor minner vi om at det fortsatt er mulighet for å få et fysisk tilbud både i skole og på SFO for sårbare barn, barn der foresatte er i samfunnskritiske funksjoner, og i tillegg viktig samfunnsfunksjoner (blant annet ansatte i barnehager). De tar kontakt direkte med sin skole for å få avklart dette.

Barnehager

Barnehagene fortsetter som før med gult nivå (med ekstra forsterkede tiltak) som de har praktisert siden det ble innført gult nivå i forrige uke. Men, også i barnehagene er bemanningssituasjonen utfordrende.

Noe som har bidratt til å minske presset i barnehagene, er at det i inngangen til julehøytiden har karantenebestemmelsen ført til at det allikevel er en del foreldre som velger å holde barn hjemme fra barnehagene. Dette som et ekstra smitteverntiltak for å unngå å havne i karantene i julehøytiden. 

Reduser antall nærkontakter, hold avstand og bli vaksinert om du ikke allerede er det!

Vi oppfordrer alle til å redusere antallet nærkontakter og til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Nå er vi midt i en krevende situasjon, men vi må få det til - sammen. Alternativet er mye verre: et overbelastet helsevesen, både i kommunen og på sjukehusene, og en krevende situasjon for skoler og barnehager i tiden fremover.

Ha også en lav terskel for å teste deg om du har symptomer på koronavirus.

Til slutt vil vi oppfordre alle som ikke har tatt covid-vaksinen om å bestille time eller bruk vårt drop-in tilbud, det er fortsatt mulig. Sammen skal vi få ned smittepresset, og budskapet er klart og tydelig. Vaksiner deg. Vaksinene beskytter deg mot alvorlig sykdom, og det er mindre fare for at du havner på sykehus hvis du skulle bli smittet. På den måten bidrar DU til å minske presset på helsetjenesten og sykehus, og til at vi slipper flere nedstenginger i samfunnet.