Eigersund kommune har vedtatt å tildele årlig pris til kommunale arbeidsplasser for godt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det er fastsatt egne vurderingskriterier som dannet grunnlag for utvelgelse av kandidat. Hovedarbeidsmiljøutvalget vedtar hvem som tildeles prisen basert på tilbakemeldinger fra de enkelte arbeidsplassene. Formålet med prisen er å bidra til motivasjon for godt HMS-arbeid og erfaringsutveksling rundt gode tiltak som gir effekt. Den skal ikke bare rettes mot godt lederskap, men også legge vekt på fellesinnsats på den enkelte arbeidsplass.

HMS-prisen for 2017 tildeles Interkommunalt bofellesskap(IBO). Arbeidsplassen har levert jevnt over gode resultater gjennom hele året og har hatt stort fokus på internkontroll, IA-arbeid og et godt sosialt arbeidsmiljø. Det skal også trekkes frem at arbeidsplassen er «best i klassen» på arbeid knyttet til forebygging og håndtering av utageringer. IBO har systematisert dette arbeidet med jevnlige øvelser med hovedformål å trygge ansatte og møte brukere av tjenesten på en konfliktdempende måte.

Hovedarbeidsmiljøutvalget vurderte Interkommunalt bofellesskap(IBO) sammen med 14 andre kommunale arbeidsplasser, der opp til flere har levert veldig tilfredsstillende arbeid på alle faktorer som ble vurdert. Til slutt skilte det veldig lite mellom de beste kandidatene.