For 2018 tildeles prisen Kjerjaneset bo- og servicesenter.  Arbeidsmiljøutvalget begrunner dette med at det er levert godt systematisk arbeid over tid. Dette inkluderer risikovurderinger på en rekke områder med tilhørende målrettede tiltak som en følge av dette. Eksempler på områder som er risikovurdert er legemiddelhåndtering, brannfare, informasjonssikkerhet og andre tjenesterelaterte risikoer. Fokus på risiko er en grunnleggende forutsetning for å kunne arbeide systematisk med HMS.

HMS-prisen 2018

Det er kommunens arbeidsmiljøutvalg som beslutter hvem prisen tildeles etter tilbakemelding fra ledere og verneombud.

Arbeidsplassen har også lykkes med en positiv utvikling når det gjelder sykefravær. Sykefraværet har, sammenlignet med tidligere år, blitt merkbart redusert. Leder ved Kjerjaneset bo- og servicesenter oppgir at nærvær og trivsel er tema på personalmøter, i tillegg til at det jobbes behovsrettet på individnivå.