Hovedarbeidsmiljøutvalget har inntrykk av at dette er en arbeidsplass hvor de ansatte trives, opplever god sosial tilhørighet, trygghet og stor grad av arbeidsglede.

Avdelingens HMS-arbeid

Avdelingen har den siste tiden arbeidet aktivt med internkontroll, herunder gjennomføring av risikovurderinger, vernerunder og avvikshåndtering, samt iverksatt tiltak for å redusere risiko for skader. Dette og andre positive resultater skyldes et godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen.

Kake