Om du vil vite meir eller melde deg på kan du gå her.

Personalpsykologi 15 STP

 • Forelesarar som t.d. Stig B. Matthiesen og Nils Sortland kjem til Eigersund. Oppstart blir 27-28 januar.
 • Samarbeid med Eigersund Kommune om tiltaket.
 • Undervisning over 4 helger /laurdag/søndag 10-17.00.
 • Eksamen i Bergen våren 2018, men er ikkje eit krav
 • Har du ønskje om meir info – send e-post til bra@fu.no 

Aktuelle tema i personalpsykologi

 

 • Turnover  ”gjennomtrekk” i arbeidslivet. Grønare gress på hi sida
 • Læring og kompetanseutvikling. Bruk av medarbeidarsamtalar.
 • Viktigheita av varsling i organisasjonar (sjå eit eige seminar i Førde)
 • Rekruttering og seleksjon via jobbanalyse og personvurderingar.
 • Personlegdomen si påverknad på yting og effektivitet.
 • Individet gjennom yrkeskarrierene, seniormedarbeiderar og seniorpolitikk
 • Informasjonsbehandling og beslutningstaking; korleis påvirkar dette åtferda hos medarbeidarane?
 • Løn, belønning og belønningssystem – kva motiverer oss til innsats?
 • Problem på jobb: Om yrkesroller, rollekonflikter og korleis ein skalhandtere ”vanskelege” medarbeidarar
 • Personellomsorg etter kriser og ulykker