Formannskapet behandlet i sitt møte 2. desember forslag til  budsjett og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentlig ettersyn jf. kommunelovens § 45, nr 3. Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte som er 16. desember. Formannskapets vedtak er identisk med forslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti og Senterpartiet.

Dokumenter

Relaterte lenker

Se også samlesiden for Budsjett og regnskap der du finner alle tidligere saker og dokumenter.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune på e-post eller til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.