Vi ber om at eventuelle uttaler til søknaden blir sendt skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller på epost post@eigersund.kommune.no innen 08. januar 2021.

Vi planlegger å legge saken frem for Planteknisk utvalg i møte den 15 februar 2021 som avgir høringsuttale fra Eigersund kommune til NVE.

Dersom en har spørsmål kan en kontakte undertegnede på tlf. 51468000 eller mobil 95884976.

Relaterte dokumenter