Kartverket har også reist navnesak for navna Strutsvågen / Strusvågen, Indre Strutsvågen / Indre Strusvågen, Ytre Strutsvågen / Ytre Strusvågen og Seksarvågen / Seksarvik. De vil ha avklart skrivemåten av navna samt om Seksarvik og Seksarvågen er navn på samme lokalitet, eller om de knytter seg til to ulike lokaliteter.

Eventuelle uttalelser til navnesakene kan sendes Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no innen 18. mars 2016.