Forslaget til reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret i Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund og her på internett.

Følgende nye saker er i dag lagt ut:

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 29.07.11. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.