Som mål nummer en kan en lese at Eigersund kommune vil arbeide aktivt for å forebygge skadevirkningene ved rusmiddelbruk gjennom å bevisstgjøre ungdom og vaksne. Arbeide for at unge utsetter debutalderen og stoppe bruken av ulovlige rusmidler. Dette ut i fra en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet av rusmidler og bruk og skader.

Etter at høringsfristen er ferdig 19. februar forberedes en sak som skal behandles i levekårsutvalget og kommunestyret i april. Deretter blir enkeltsøknadene om fornying av salgs- og skjenkesøknadene som vi får inn i disse dager forberedt etter vanlige saksbehandlingsrutiner og fremmes for politisk behandling før sommerferien. De nye bevillinger gjelder jo fra 1. juli 2016.

Relaterte dokumenter

Innspill og kommentarer

Bruk skjemaet under for å komme med innspill. siste frist for å gjøre dette er 19. februar.