Veien_til_Birkeland_2020-01-12 00.14.48.jpg

Veien til Birkeland er stengt.

Mye vann i Lundeåne, men det ser ut som at tiltakene har effekt og det kan synes som at det er bedre flyt enn før flomsikringstiltakene.

Lundeaane_2020-01-12 00.38.08.jpg