Varsel for strekningen Risør til Åna-Sira: Fredag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 60-75 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 14:00 - 17:00. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen. Gult nivå betyr moderat fare.

Sjekk havnivå

Observasjoner og beregnet tidevann fra Stavanger vannstandsmåler, som er det stedet som måles som er nærmest oss, kan ses på kartverket.no her.