Hvis noen abonnenter plages med misfarget vann, anbefales abonnenten til å åpne en eller flere kraner og la vannet renne i en periode.