Arbeidene vil pågå tirsdag, onsdag og torsdag i uke 15, fra 10. til 12. april. Mens arbeidene gjennomføres vil det være redusert fremkommelighet i Hoveræget, og trafikken vil bli dirigert. Stort sett vil det bare være ett kjørefelt åpent, men ventetid må påberegnes. Billister oppfordres derfor til å kjøre alternative ruter disse dagene.

Det vil bli arbeidet utover ettermiddag mot kvelden, og spesielt på onsdag og torsdag kan det bli lange arbeidsdager. Kommunen beklager ulempene dette kan medføre for brukere av veien, og beboere i områdene rundt. Onsdagen når veien skal freses vil det bli en del støy.

Etter at Hoveræget er asfaltert på torsdagen vil det gjenstå arbeider i kryssene med Sokndalsveien, Gamle Sokndalsveien, Teigen, Vierveien, Kløverveien, Oreveien og Nonsfjellveien. I disse områdene vil det være høydeforskjell på asfalten, og skarpe kanter kan forekomme. Arbeidene her vil bli utbedret i løpet av en ukes tid.