Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klassetrinn skoleåret 2009-2010.

På 1990-tallet fikk man kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn. Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt (endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner.

HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft.

Vaksinasjonsregime - to doser

For jenter og gutter i alderen 9-14 år er to doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks måneders intervall for å sikre beskyttende effekt.

Kvinner som er født 1991 – 1996

Kan fremdeles kontakte helsestasjonen å få time til vaksinasjon  på telefon nr 5146 5180

Første dose må være satt før utgangen av 2018 og tilbudet om HPV vaksinen varer frem til 1. juli 2019.

Kvinner som har påbegynt vaksinering er velkommen til å ringe for å fullføre vaksinasjonen som gis i tre doser.

Mer informasjon

For mer infosrmasjon kan du se nettsidene til Folkehelseinstituttet.