Gjennom den lokale forskriften om utvidet båndtvang og hundehold er dette ansvaret juridisk nedfelt: «Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse.»

Ulempene blir større i vinterhalvåret når temperaturen synker og hundelorten blir liggende lenge før den forsvinner. Seksjon vei og utemiljø har ansvar for kommunes parker og bed og forsøker etter beste evne å holde dette fint, og til glede for innbyggerne. Når bedene gjennom vinteren fylles med hundelort, så er dette kjedelig både for våre ansatte og innbyggere.

Vi håper at denne påminnelsen kan bidra til at vi alle får et triveligere nærmiljø.