Minoritetsspråklige foreldre kan ha erfaring fra ulike skolekulturer. Og det at foreldrene skal involvere seg i samarbeid med skolen, kan virke fremmed for mange.

Utdanningsdirektoratet har laget en film fra Husabø skole. Filmen viser hvordan skolen tar imot en nyankommen elev og elevens foresatte til et første møte med skolen. Skolen ønsker å skape en god atmosfære og trygge barn og foreldre. Skole har utarbeidet egne rutiner for slike møter.

Relaterte lenker

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - Hjem-skole-samarbeid