I morgentimene fredag fløt det en stor i sjøen ved Langholmen som utrykningsleder Jan Arne Rogstad fikk berget på land. Som båtfører må man være forberedt på at det kan ligge objekter å flyte i vannskorpa som kan være vanskelig å oppdage både i dagslys og i mørket. Å treffe en stokk som dette med båt eller vannskuter i høy hastighet kan gjøre stor skade. Det er også vanskeligere å bedømme avstander til andre fartøy og til holmer og skjær når farten øker og når det blir mørkt.

stokk ivannet

Det fine sommerværet nok vil gi stor båt- og badeglede denne helga, og vi ønsker at alle skal få oppleve dette uten ulykker eller skader.

Fra brann og redning sine lokaler på Langholmen observeres det ofte båter og vannskutere i høy hastighet, og farten opprettholdes høy selv når det nå begynner å bli mørkt om kvelden.

En oppfordrer båtfolket til å bruke sunn fornuft og vise hensyn overfor andre sjøfarende. Vår erfaring er at redningsvester redder liv, og alltid må brukes i båt og av badende som ikke kan svømme. I tillegg ser vi at alkohol og rus ofte fører til ulykker.

Ring nødnummer 110 ved drukning og andre ulykker. Da får brannvesenet raskest beskjed og kan mobilisere nødvendige ressurser. Det er veldig viktig at man husker eller markerer stedet der personen sist ble sett, slik at redningsmannskap vet hvor de skal starte søket.

Noen elementære og livreddende råd

  • Aldri bad alene
  • Følg med på de som bader, særlig barn
  • Legg bort mobilen på stranda
  • Bruk redningsvest
  • Ikke bland alkohol og rus med bading og båtkjøring