Ved innkjøring til Rundevoll skole, Vikingveien, har det som kjent kommet en ny vei til boligfeltene på Hestnes. 

Vi får mange tilbakemeldinger om at det er mange bilister som ikke tar hensyn til vikeplikten i dette krysset og dette har skapt mange farlige situasjoner. 
 
Det er bestilt ekstra skilt for å gjøre oppmerksom på dette og som skal settes opp der, men dette må formelt godkjennes av Vegvesenet før det kan settes opp.
 
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og være oppmerksom på at dette er et område med svært mange barn.